Public Debate

Webinars -
„Socially important
issues"

Since 2020 we have been conducting a series of dialogues about the most significant events and issues in the public sphere in Poland, addressing questions of political life, law and social transformation. We have discussed the legality of lockdowns, the effectiveness of protests, the far-right Independence March, elections in the US and Poland and other topics. Our guests have included Adam Bodnar, at the time the Human Rights Ombudsman; political scientist Antoni Dudek; and Ambassador Urszula Gacek, head of the OSCE election observation mission in the US. We invite you to watch and participate!

Marsz Niepodległości- jedność różnorodności? Tożsamość i symbole.

Rozmowa z prof. Janem Kubikiem z Rutgers University , Martą Kotwas z University College London i Eweliną Nowakowską z SWPS na temat partycypacji politycznej młodzieży, jej postaw społecznych i politycznych oraz tożsamości.

Społeczeństwo obywatelskie na ratunek. Jak ożywić demokrację?

Rozmowa z prof. Galią Chimiak z  IFiS Polskiej Akademii Nauk na temat form zaangażowania obywatelskiego Polaków. 

Rosjanie przeciwko wojnie- emigracja polityczna z Rosji.

Rozmowa z dr Joanną Fominą z IFiS Polskiej Akademii Nauk na temat politycznej emigracji jako katalizatora demokratycznych przemian w Federacji Rosyjskiej.

Protesty jako forma uczestnictwa w przestrzeni publicznej - Polska i Niemcy.

Rozmowa z dr. Piotrem Kocybą  z Uniwersytetu w Chemnitz na temat demonstracji i protestów  prawicowe i lewicowe w Polsce i w Niemczech. 

Wybory prezydenckie w USA w 2020 roku. Powrót do przeszłości czy skok w przyszłość?

Rozmowa z panią ambasador Urszulą  Gacek, szefowej misji OBWE obserwującej wybory prezydenckie w USA.

30 lat od pierwszych wyborów głowy państwa w Polsce.

Rozmowa  z prof. Antonim Dudkiem UKSW  o kampaniach prezydenckich w Polsce w latach 1990-2020.

Lockdown demokracji-więcej władzy, mniej praw?

Rozmowa z Prof. Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich na temat wyjątkowej sytuacji, w jakiej znalazły się współczesne demokracje w związku z epidemią koronawirusa.