Debata Publiczna

Webinaria –
„Sprawy społecznie
ważne"

Od 2020 prowadzimy cykl rozmów o najbardziej aktualnych i istotnych zjawiskach zachodzących w polskiej sferze publicznej. Dotyczą one zagadnień polskiego życia politycznego, prawa czy przemian społecznych. Dotychczas dyskutowaliśmy np. o legalności lockdownów, skuteczności protestów, marszu niepodległości, wyborach w USA i wyborach w Polsce. Naszymi rozmówcami byli m.in. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Antoni Dudek, ambasador Urszula Gacek, szefowa misji obserwacyjnej OBWE w USA. Zapraszamy do oglądania i do uczestnictwa!

Marsz Niepodległości- jedność różnorodności? Tożsamość i symbole.

Rozmowa z prof. Janem Kubikiem z Rutgers University , Martą Kotwas z University College London i Eweliną Nowakowską z SWPS na temat partycypacji politycznej młodzieży, jej postaw społecznych i politycznych oraz tożsamości.

Społeczeństwo obywatelskie na ratunek. Jak ożywić demokrację?

Rozmowa z prof. Galią Chimiak z  IFiS Polskiej Akademii Nauk na temat form zaangażowania obywatelskiego Polaków. 

Rosjanie przeciwko wojnie- emigracja polityczna z Rosji.

Rozmowa z dr Joanną Fominą z IFiS Polskiej Akademii Nauk na temat politycznej emigracji jako katalizatora demokratycznych przemian w Federacji Rosyjskiej.

Protesty jako forma uczestnictwa w przestrzeni publicznej - Polska i Niemcy.

Rozmowa z dr. Piotrem Kocybą  z Uniwersytetu w Chemnitz na temat demonstracji i protestów  prawicowe i lewicowe w Polsce i w Niemczech. 

Wybory prezydenckie w USA w 2020 roku. Powrót do przeszłości czy skok w przyszłość?

Rozmowa z panią ambasador Urszulą  Gacek, szefowej misji OBWE obserwującej wybory prezydenckie w USA.

30 lat od pierwszych wyborów głowy państwa w Polsce.

Rozmowa  z prof. Antonim Dudkiem UKSW  o kampaniach prezydenckich w Polsce w latach 1990-2020.

Lockdown demokracji-więcej władzy, mniej praw?

Rozmowa z Prof. Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich na temat wyjątkowej sytuacji, w jakiej znalazły się współczesne demokracje w związku z epidemią koronawirusa.