NASZA MISJA JEST PROSTA

EDUKUJEMY
NOWOCZESNYCH
OBYWATELI

Misją Fundacji STAN jest podnoszenie poziomu wiedzy obywateli, angażowanie ich w życie publiczne i działania na rzecz dobra wspólnego. Badamy kluczowe zjawiska społeczne i analizujemy wyzwania, z którymi mierzy się Polska i Europa. Wzmacniamy jakość debaty publicznej, aby sprzyjała konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów i budowaniu wiedzy. Poszerzamy horyzonty dzieci i młodzieży ucząc krytycznego myślenia i zadawania trudnych pytań.

KIM JESTEŚMY?

Wdrażamy innowacje społeczne

Jesteśmy grupą badaczy i działaczy społecznych. Założyliśmy Fundację STAN, ponieważ chcemy kształtować świadomość obywatelską i budować kapitał społeczny. Od 2019 roku, nasz zespół zajmuje się inspirowaniem obywateli, a w szczególności dzieci i młodzieży, do pogłębiania wiedzy, stawiania trudnych pytań, udziału w życiu lokalnych społeczności i aktywnego działania na rzecz dobra wspólnego. Propagujemy wartości demokratyczne, wiedzę o prawie, cyberbezpieczeństwie, wypracowujemy i wdrażamy innowacje społeczne. Dotychczas z inicjatyw Fundacji skorzystało ponad 1500 dzieci, młodzieży i dorosłych. Wierzymy, że jedynie dobrze poinformowane i wyedukowane społeczeństwo może stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata.

ZARZĄD

Twórczynie inicjatywy

Prezeska Fundacji - Kinga Wojtas-Jarentowska

Prezeska Fundacji – Kinga Wojtas-Jarentowska jest politolożką i doktorką nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Pracę doktorską obroniła w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez trzy lata kierowała Zakładem Studiów Politycznych pierwszej polsko-amerykańskiej uczelni w kraju – Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie specjalizuje się w badaniu polityk publicznych i zachowań politycznych. Jest doświadczoną organizatorką i autorką programów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i studentów. Od wielu lat prowadzi inicjatywy we współpracy z m.in. Fundacją Konrada Adenauera, Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, a także z Narodowym Centrum Kultury. Pełni funkcję eksperta Centrum Polityk Publicznych i Słowackiej Akademii Nauk.

Wiceprezeska Fundacji – Katarzyna Grzybowska-Walecka

Wiceprezeska Fundacji – Katarzyna Grzybowska-Walecka to politolożka i doktorka nauk politycznych i społecznych. Jest absolwentką Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, a także Jean Monnet Fellow w Centrum Roberta Schumana. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i specjalizuje się w badaniach nad demokracją i partiami politycznymi. Aktualnie odbywa stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie pracuje nad pierwszym w historii Oxford Handbook of Polish Politics. Doświadczenie projektowe zdobywała pracując jako konsultantka misji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Darfurze i w Parlamencie Europejskim. Jest współtwórczynią Radaru Politycznego – portalu monitorującego politykę w sieci, a także Szkoły Partii Politycznych i Demokracji tworzonej z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Ponad 200 doktorantów, aktywistów i praktyków zajmujących się rozwojem demokracji z Europy Środkowej i Azji Centralnej uczestniczyło w siedmiu edycjach szkoły.  

Czym zajmujemy się na co dzień?

Przygotowujemy i przeprowadzamy wykłady, warsztaty, laboratoria, gry strategiczne i zajęcia plenerowe. Stawiamy nacisk na interaktywność naszych projektów, zachęcamy dzieci i młodzież do przejmowania inicjatywy i dajemy im wpływ na kształt programów. Zajęcia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych odbiorców, dbając o odpowiedni dobór narzędzi i tworząc treści przystępne dla różnych grup wiekowych. Nasze projekty są komplementarne względem szkolnej edukacji ogólnej i mają poszerzać horyzonty uczniów. Dzięki doświadczeniu akademickiemu i współpracy z edukacyjnymi innowatorami, programy Fundacji rozbudzają zainteresowania i pasje młodych, uczą ich krytycznego myślenia i inspirują do aktywnego działania w ramach lokalnych społeczności.

Prowadzimy badania jakościowe i ilościowe, dopasowane do potrzeb organizacji, z którymi współpracujemy. Tworzymy analizy, które pozwalają poznać bieżący stan rzeczy i wypracowujemy wnioski, pomagające przygotować się na nadchodzące zmiany. W przejrzysty sposób prezentujemy dane, zapewniamy ekspertyzy i raporty stworzone przez najlepszych specjalistów. Dzięki doświadczeniu naukowemu i zasobom akademickim gwarantujemy najwyższą jakość analiz. Dotychczas nasze projekty dotyczyły m.in. funkcjonowania mechanizmów demokracji, populizmu w polityce, uczestnictwa obywatelskiego, polityki publicznej i wpływu mediów na politykę.

Organizujemy webinary, seminaria i konferencje skupiające się na najbardziej istotnych problemach społecznych, a także kwestiach kluczowych dla polskiego życia politycznego i lokalnych wspólnot. Angażując uczestników, stawiamy nacisk na budowanie świadomości dobra wspólnego. Nasze debaty są wolne od wszelkich uprzedzeń czy stereotypów. Pomagamy partnerom Fundacji w tworzeniu inkluzywnych przestrzeni do dyskusji. Chcemy pracować na rzecz podniesienia jakości debaty publicznej, dbając o jej merytoryczny charakter. Tworzymy projekty społeczne realizujące misje naszych partnerów, związane z wartościami reprezentowanymi przez organizacje.

Współpracujemy z: